Børnehuset Lærkereden

I Lærkereden har vi stort fokus på ro, nærvær og fordybelse.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Fjordly

I Lærkereden har vi frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehaven. Lærkeredens børnehaveforældre har for tredje gang stemt ja til frokostordningen i Lejre Kommune. Det glæder bestyrelsen og personalet, at der er opbakning til madordningen, og at smag, duft og tilberedning bliver en naturlig del af børnenes hverdag.

Børn trives bedst med en sund og varieret kost. Det er brændstoffet til at kunne fungere hele dagen - til at kunne lege og udvikle sig. Når vi spiser, skal det være hyggeligt og roligt omkring måltidet.

I Lærkereden holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset.

Den pædagogiske læreplan bygger på seks læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog
 • Kultur, æstetik og fælleskab
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Social udvikling

Du finder Lærkeredens nye styrkede pædagogiske læreplan her.

Vores forventninger til dig som pædagogstuderende:

 • Læse vores pædagogiske læreplaner m.m. på vores hjemmeside
 • Engageret, fleksibel, ansvarsbevidst og nærværende
 • Deltage positivt og aktivt i det pædagogiske arbejde med respekt for det enkelte barn
 • Lave observationer/iagttagelser og reflektere over disse
 • Er anerkendende og skaber omsorg og tryghed for børnene
 • Bidrager til et godt personalesamarbejde og pædagogiske diskussioner
 • Er synlig og aktiv overfor børn og kollegaer
 • Sidde sammen med børnene og vær nærværende. Deltag aktivt når vi er på ture.
 • Er med til at udvikle børnene igennem leg og aktiviteter
 • Er med til at planlægge dagligdagen
 • Deltager i forskellige praktiske opgaver
 • Planlægge, gennemføre og evaluere et el. flere pædagogiske forløb i samarbejde med vejleder
 • Tager kontakt til forældre og samarbejder med disse
 • Kan kombinere teori og praksis
 • At du er medansvarlig for din egen uddannelse
 • Du har et punkt på dagsorden til vores personalemøder, hvor du kort kan fortælle hvad du er optaget af m.v.


Som studerende skal du lave dagsorden til vejledningstimer. Endvidere skriver du referat af vejledningen, som du og vejleder underskriver efter endt vejledning. Dette gøres for at undgå misforståelser m.m. Endvidere anbefaler vi som uddannelsessted, at du som studerende laver en uddannelsesplan for praktikperioden ifht. hvornår du vil have læst noget bestemt litteratur, have lavet iagttagelser, lave pædagogisk forløb m.m.

Vi har en praktikplads i vuggestuen og en i børnehaven for de 3-4 årige.

Se vores praktikstedsbeskrivelse her.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 6:25 til 17:00
Fredag kl. 6:25 til 16:35.

Kontakt

Børnehuset Lærkereden
Klostergårdsvej 4, Øm
4000 Roskilde

Daginstitutionsleder
Rikke Rydstrøm Kugelmann
T: 2058 6227
E: rirku@lejre.dk 

Vuggestuen
Storkene: T: 3018 3785

Børnehaven
Alferne: T: 4026 0336
Dragerne: T: 2142 3670