Om Den Grønne Kile

Børn lærer af sig selv, men ikke kun af sig selv! Legen er et unikt læringsmiljø for barnet. Her lærer barnet bl.a. at fungere socialt i større og mindre grupper, at indgå i forskellige roller og spilleregler samt at udvikle fantasien sammen med andre.

Den Grønne Kile er en institution i Lejre Kommune, som rummer ca. 110 børnehavebørn fordelt på 5 stuer, og ca. 65 vuggestuebørn fordelt på 4 stuer.

I vores Børnehus vil vi blandt andet gerne have fokus på børnenes bevægelse og selvhjulpenhed. Forskning i børns læring og deres parathed til at modtage læring når de kommer i skole fortæller, at det er vigtigt, at børnene er motorisk velstimulerede.

Vi inspirerer til at gøre børnene mere selvhjulpne. Husk børn må gerne bøvle med tingene, det bliver de kun meget mere motorisk dygtige af.

Vi gør vores bedste for at gøre børnehuset til et dejligt og trygt sted, at være i, for jeres barns første år på ”egne” ben.

Læremestre skal inspirere børn
I Børnehuset, arbejder vi med at skabe et godt og trygt miljø for alle børn. Vi vægter omsorg og relation højt. Derudover arbejder vi meget med den motoriske udvikling samt den kreative udfoldelse. Vi er tit på legepladsen eller på tur i nærområdet. Vi holder samling med forskellige sange og temaer og så er vi på stuen og har fri leg hvor kun fantasien sætter grænser. Leg er godt for børnenes mentale og sociale udvikling.

Barnet skal med tiden lære at klare sig selv, og hvorfor så ikke starte i dagtilbud. Vi arbejder blandt andet med at blive bedre til på- og afklædning, måltidet samt dagligdagens gøremål. Vi gør hvad vi kan for at hjælpe børnene i den rigtige retning og øve situationer  og relationer gentagne gange samt betydningen i det udvikle gode relationer og venskaber.

Udviklingsområder / indsatsområder
Et børnehus skal altid være i udvikling, og det sætter vi en ære i. Vi har fokus på pædagogisk dokumentation og evaluering og Børnehuset er ved at udvikle den røde tråd i den pædagogiske tilgang i huset. Fælles faglighed skal bl.a. baseres på principper for udviklingsstøttende samspil og kommunikation. Principperne styrker udvikling og trivsel for børnene samt god og anerkendende kommunikation i relationerne.
Princip 1: Barnet tager et initiativ
Princip 2: At følge barnets initiativ
Princip 3: At sætte ord på barnets initiativer