Bekymret for et barn eller en ung?

Hvis et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der påvirker dets trivsel eller udvikling negativt, har du som borger eller offentligt ansat pligt til at give besked til kommunen. Det kaldes at foretage en underretning.

Du kan både kontakte kommunen anonymt eller skrive dit navn. Læs herunder, hvordan du gør.  

Sådan kan du sende en underretning

Luk alle
Åben alle

Underret som privatperson

Er du i tvivl om, hvorvidt du bør underrette kommunen, kan du kontakte Børn- og ungerådgivningens Frontteam på tlf. 4646 4848. De kan give dig råd og vejledning og hjælpe dig med at vurdere situationen. 

Har et barn akut brug for hjælp uden for vores åbningstid?

Er der akut brug for hjælp uden for vores åbningstid, skal du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet vil sætte dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.

Du har pligt til at underrette

Alle borgere har generel underretningspligt. Det betyder, at du som privatperson har pligt til, at informere kommunen, hvis du får kendskab til at et barn eller en ung  under 18 år lever under uacceptable forhold. (jf. serviceloven §154). 

Underret som offentlig ansat

Send din underetning (ikke anonym)

Fagpersoner har skærpet underretningspligt

Som fagperson har du en skærpet underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt.

Du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte. For offentligt ansatte indtræder pligten til at underrette altså tidligere end den gør for privat personer. Pligten indtræder for offentligt ansatte allerede ved antagelsen, om at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. For privatpersoner indtræder pligten til at underrette, når der er tale om et egentligt kendskab.
Formålet med den skærpede underretningspligt er således, at der bliver taget fat om den unges/barnets problemer så tidligt som muligt, således at man kan forebygge alvorlige problemer på et senere tidspunkt.

Orienter forældrene, og forsøg at indhente samtykke

Før du underretter, bør du som hovedregel orientere forældrene om, at du vil sende en underretning til Frontteamet i Lejre Kommune. Du bør også forsøge at få samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til at kontakte Frontteamet om din bekymring.

Skulle det ske, at forældrene ikke vil give samtykke, skal du alligevel underrette Frontteamet, hvis du har kendskab til eller grund til at antage, af et barn eller en ung har behov for særlig støtte.
Det skal du gøre, fordi din underretningspligt går forud for din tavshedspligt.

Udsættes barnet for vold og/eller seksuelle overgreb?

Hvis du som fagperson har mistanke om eller kendskab til, at forældre har udsat et barn eller en ung for vold, seksuelt misbrug eller andre overgreb, skal du ikke forsøge at indhente samtykke fra forældrene. Her skal du med det samme kontakte Frontteamet i børn- og ungerådgivningen og derved følge Lejre Kommunes Beredskabsplan. Dette skyldes, at en orientering af forældrene kan indebære at politiets muligheder for efterforskning forringes.

Beredskabsplan

Er du bekymret for, at et barn eller ung udviser radikaliseret/ekstremistisk adfærd?

Radikalisering opfattes bredt, hvorfor det kan optræde i ekstremistiske miljøer, f.eks. blandt højre- og venstreekstremister, militante dyresagsaktivister m.v. Hvis du er bekymret for, at et barn eller ung udviser radikaliseret/ekstremistisk adfærd skal du drøfte dine oplevelser med din leder og I skal derefter følge antiradikalseringsproceduren.

Antiradikalseringsprocedure 

Hvad sker der, når du har underrettet?

Akut fare for barnet/den unge
Når vi har modtaget en underretningen, vil  vurderer vi, om barnet eller den unge er udsat for akut fare. Vurderingen sker inden for 24 timer. Hvis barnet er udsat for akut fare, vil der blive handlet med det samme.

Kvittering
Du vil altid modtage en kvittering for, at vi har modtaget din underretning indenfor seks hverdage. 

Underretningsmøde
Derefter vil forældrene blive indkaldt til et underretningsmøde. Her vil vi tale om indholdet og bekymringerne i underretningen. Efter en konkret vurdering vil vi også tale med barnet eller den unge. Efterfølgende vurderer vi, hvilken hjælp der er brug for.

Hvis du har underrette som fagperson
Hvis du har underrettet som fagperson, vil du blive orienteret om, hvorvidt din underretning har resulteret i iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse. Hvis vi vurderer at den iværksatte indsats har indflydelse på dit arbejde med barnet eller den unge, kan vi vælge at orientere dig herom.

Særlige tilfælde kan dog gøre, at vi vurderer, at denne information vil være til skade for barnet/den unge, og du vil derfor ikke blive orienteret.

Lovgrundlag

Børnefaglig undersøgelse: servicelovens §155b stk. 2).

Orientering: serviceloven §155b stk. 3)