Bygningsfornyelse

Få støtte til at renovere dit forsamlingshus, din bolig eller erhvervsejendom.

For at få støtte skal din ejendom være opført før 1960 og trænge til renovering, og byggearbejdet må ikke være begyndt, før kommunen har givet tilsagn om støtte. Det er Udvalget for Teknik & Miljø, der tager stilling til, om kommunen vil  støtte dit projekt, og midlerne bliver fordelt efter "først-til-mølle-princippet".  Du kan forvente at få tilsagn eller afslag på din ansøgning inden for ca. 3 måneder.

Se mere om puljen til bygningsfornyelse. Støtten givers efter Byfornyelsesloven.

Det er Udvalget for Teknik & Miljø, der tager stilling til, om kommunen vil  støtte dit projekt, og midlerne bliver fordelt efter
"først-til-mølle-princippet".  Du kan forvente at få tilsagn eller afslag på din ansøgning inden for ca. 3 måneder.

Ansøgningsfrist

Sidste ansøgningsfrist for puljen er den 1. november 2015. Lejre Kommune anbefaler alle, der i den nærmeste fremtid har planer om istandsættelse af deres boliger eller udlejningsejendomme, om at søge puljemidlerne. Du kan forvente svar på din ansøgning medio december 2015.

Ansøgning sendes til byggeri@lejre.dk. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte byggesagsbehandler Thomas Opal på thop@lejre.dk

Se mere om regler for udbetaling af støtte.