Børnekulturpuljen

Børnekulturpuljen støtter kunst og kultur for, med og af børn. Med dette initiativ vil Udvalget for Kultur & Fritid understøtte Kommunalbestyrelsens fokus på at være en attraktiv kommune for børnefamilier - med alsidige og relevante tilbud og fællesskaber for børn og unge.

Du kan søge om støtte til:

 1. Børnekulturelle initiativer og projekter
 2. Gør-det-selv projekter

Ad 1: Børnekulturelle initiativer og projekter
For at opnå støtte til børnekulturelle initiativer og projekter skal et eller flere af nedenstående kriterier være opfyldt, nemlig at projekterne:

 • Samarbejder med flere parter i det børnekulturelle miljø
 • Inddrager ressourcepersoner (billedkunstnere, musikere, dansere, designere osv.)
 • Tilvejebringer et varieret udbud af kulturaktiviteter

Der ud over gælder følgende betingelser:

 • Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
 • Arrangementet skal ikke være kommercielt
 • Der skal vedlægges et budget for arrangementet
 • Der skal være budgetteret med egen-finansiering fx. i form af entré, sponsorater eller foreningens eget bidrag, og budgettet skal balancere 
 • Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter afholdelsen 
 • Arrangementet skal evt. annonceres via Lejre Kommunes Kultunaut-kalender: oplevlejre.dk

Hvem kan søge: Foreninger, grupper, institutioner, enkeltpersoner

Ad 2: Gør-det-selv projekter
Gør-det-selv projekter er kulturprojekter, der laves af børn og unge - for børn og unge. Eksempelvis ydes støtte til børn og unge, der ønsker at lave deres egen videofilm, skrive en bog, lave en udstilling eller indspille deres egen musik.

For at opnå støtte til skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Det skal være din egen idé
 • Du skal selv tage beslutningerne og styre projektet
 • Du må højest være 24 år og skal bo i Lejre Kommune
 • Idéen skal være til glæde for flere end dig selv 

Hvad er betingelserne for at kunne ansøge:

 • Arrangementet skal ikke være kommercielt, dvs. du må ikke tjene penge på det 
 • Der skal vedlægges et budget for arrangementet. Hvis du har brug for hjælp til at lægge et budget, kan du få det hos Center for Kultur & Fritid 
 • Der skal være budgetteret med egenfinansiering fx. i form af entré, sponsorater eller foreningens eget bidrag 
 • Budgettet skal balancere, dvs. at der ikke må være et underskud på budgettet 
 • Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter afholdelsen 
 • Arrangementet skal evt. annonceres via Lejre Kommunes Kultunaut-kalender: oplevlejre.dk 

Hvad støtter Puljen normalt ikke:

 • Projekter, der er dækket af anden lovgivning eller andre puljer 
 • Projekter, der allerede er afholdt 
 • Kommercielle projekter 
 • Anlæg, byggeri, renoveringer 
 • Anskaffelser/ indkøb af blivende karakter

Tilbagevendende projekter:
Der er en begrænsning på, hvor mange år i træk det samme projekt kan modtage støtte fra puljen ud fra en betragtning om, at puljen ønsker at støtte udvikling snarere end drift. Samme projekt kan derfor som udgangspunkt højest forvente at opnå tilskud 3 gange eller i 3 år. Desuden kræves der en stigende med-finansiering for tilbagevendende projekter: 

 • For år 1 på 25 %
 • For år 2 på 50 % 
 • For år 3 på 75 %

Der skal ansøges hvert år.

Hvem beslutter? Udvalget for Kultur & Fritid. Udvalgets beslutning er endelig.
Udvalget for Kultur & Fritid har mulighed for at dispensere fra alle ovenstående kriterier i forbindelse med behandling af en specifik ansøgning, hvis de vurderer, at det er relevant for Lejre Kommune.

Vejledning: Der skal ansøges via nedenstående ansøgningsskema. Alle felter bedes udfyldt.

Ansøgningsfrister: 1. december (foregående år) og 1.august.
Ansøgningerne vil blive behandlet på Udvalgets møder i hhv. januar og september.
Ansøgere med arrangementer tidligt på året, kan evt. søge til den sene frist året før.

Tilskud udbetales via CVR. nr. eller CPR. nr.

Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser.

Find ansøgningsskema

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att. Center for Kultur & Fritid. 

Se mere om regler for udbetaling af støtte.