Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens § 18

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Nu kan du søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der kan søges om tilskud til aktiviteter i 2025. Ansøgningsfristen er 30. september 2024. Du kan søge om støtte til aktiviteter med sundhedsfremmende og forebyggende indhold.

Hvad støtter vi?
Lejre Kommune har et aktivt foreningsliv og ønsker at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale organisationer og foreninger, der yder frivilligt socialt arbejde for en udsat målgruppe, både for børn, voksne, flygtninge og pårørende på det frivillige sociale og sundhedsmæssige område. 

Lejre Kommune ønsker med § 18 midlerne at støtte aktiviteter, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, samt aktiviteter som har et netværksskabende formål, der er til glæde for kommunes borgere. Der bliver i vurderingen lagt vægt på, at aktiviteten retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Har du brug for hjælp, kan du
trykke for her for vejledning
trykke her for retningslinjer
trykke her for regler for udbetaling af støtte 

Puljen kan søges fra 1. september til 30. september 2024.

Ansøgningsskema: Midler til frivilligt socialt arbejde, Servicelovens § 18

Ansøger

Upload

Projektansvarlig kontaktperson

Budget for aktiviteten

Hver aktivitet angives pr. linje

Aktivitet

Fx sundhedsfremmende, forebyggende, netværksskabende

Dokumenter

Upload

Bekræftelse på ansøgning

Jeg bekræfter hermed at mine oplysninger er korrekte *

Felter med (*) skal udfyldes