Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens § 18- midler

Her kan du søge puljen, til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service. Tilskud gives primært sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samt til personer der bor i Lejre Kommune. 
Har du brug for hjælp kan du trykke her for vejledning, trykke her for retningslinjer og trykke her for regler for udbetaling af støtte. 

OBS: Puljen er lukket for ansøgninger om tilskud til aktiviteter i 2022, da de afsatte midler for 2022 er uddelt. Det er derfor ikke muligt at imødekomme flere ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde til aktiviteter i 2022.

Tilladelse til databehandling
Ansøger
Upload vedtægter
Projektansvarlig kontaktperson
Budget for aktiviteten
Hver aktivitet angives pr. linje
Aktivitet
Fx sundhedsfremmende, forebyggende, netværksskabende
Dokumenter
Bekræftelse på ansøgning