§ 18 - Frivilligt Socialt Arbejde

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år midler til en pulje for frivilligt socialt arbejde. Foreninger kan søge tilskud til aktiviteter, der støtter dette formål.

Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Også aktiviteter for en mindre eller speciel gruppe af borgere kan støttes, hvis gruppen har særlige sociale eller sundhedsmæssige behov. Projekter eller aktiviteter, der har til formål at inddrage fysisk eller socialt inaktive eller særligt udsatte borgere, har særlig prioritet.

Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Retningslinjer

I september 2011 godkendte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre nye retningslinier for uddeling af § 18-tilskud. Se retningslinjerne her

Hvornår kan der søges

Puljen administreres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Der er to ansøgningsrunder  pr. budgetår; 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår).

Ansøgningen sendes til jabi@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Find ansøgningsskema og Vejledning-Pejlemærker til brug for udfyldelse af din ansøgningen.

Se mere om regler for udbetaling af støtte.