Tavshedspligt

Tavshedspligt vil altid være højt prioriteret hos os, når vi beskytter og holder dine fortrolige og følsomme oplysninger hemmelige.

Du vil bl.a. opleve

  • At vi beskytter dine fortrolige oplysninger om race og etnisk baggrund, politisk tilhørsforhold, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssig tilhørsforhold og oplysninger om dine helbredsmæssige og seksuelle forhold.
  • At vi beskytter dine følsommer oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold.
  • Og at vi derudover også hemmeligholder, hvis det i øvrigt er nødvendigt for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private oplysninger.
  • At vi er meget opmærksomme på, hvem vi indenfor og udenfor Kommunen kan videregive dine oplysninger til. Og at dette normalt kun vil ske, når du har givet os dit samtykke.