Partshøring

Partshøring gennemfører vi for at du kan gennemskue og forholde dig til de oplysninger vi har indsamlet i sagsbehandlingen, og for at du kan være sikker på, at vi senere træffer en rigtig og lovlig afgørelse på et korrekt grundlag.

Du vil bl.a. opleve

  • At du får sagens oplysninger tilsendt med et brev, som forklarer, hvad partshøring er.
  • Og at du samtidig får vores foreløbige vurdering af sagen, der dog ikke er endelig.
  • At du får en rimelig frist til at komme med dine bemærkninger.
  • At fristen normalt kan forlænges, hvis du får behov for det.
  • Bemærkningerne kan du aflevere både skriftligt og mundtligt.
  • Og endelig at vi sagligt vurderer, om dine bemærkninger vil ændre den foreløbige vurdering.