Notatpligt og journaliseringspligt

Notatpligt og journaliseringspligt vil vi sørge for at opfylde i alle sammenhænge, hvor det er nødvendigt og relevant. Du kan derfor frit vælge, om du vil aflevere dine oplysninger skriftligt eller mundtligt f.eks. i telefonen eller ved møder. Vi vil overordnet sikre, at din sag kommer til at indeholde alle relevante og betydningsfulde oplysninger og at sagen til enhver tid kan overtages af en anden medarbejder, hvis dette bliver nødvendigt. Og du kan til enhver tid bede om aktindsigt og se de oplysninger vi har samlet på sagen.