Medinddragelse

Medinddragelse med god mulighed for at medvirke ved behandlingen af din sociale sag hos Kommunen. Fra sagens start vil informere dig bedst muligt om sagens behandling og de konsekvenser, som sagen kan have for dig. Vi vil gøre vores bedste for at skabe en god dialog, hvor vi lytter til dig og inddrager dig aktivt.

Du vil bl.a. opleve

  • At vi forstår og respekter din situation.
  • At vi vejleder dig om sagens gang, om din mulighed for at få indflydelse på sagens behandling og om de regler, der vil blive lagt til grund for afgørelsen i din sag.
  • At vi vil være ærlige, hvis vi er i tvivl om sagens udfald.
  • At vi vil prøve at hjælpe dig videre, hvis din sag får et negativt udfald for dig.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk