Fjernvarme og Varmeplan 2022

Her finder du spørgsmål og svar om planerne for udbygning af fjernvarme i Lejre Kommune.

Regeringen har besluttet, at alle kommuner skal udarbejde en varmeplan inden årets udgang, og i Lejre Kommune er vi godt i gang.

I oktober var udkastet til Lejre Kommunes varmeplan klar. Planen viser, hvor der kan komme fjernvarme, og hvor der ikke kan. For dem der ikke kan få fjernvarme, vil den give inspiration til andre løsninger – både individuelle og fælles.

Læs varmeplanen her 

Denne version af varmeplanen vedtog kommunalbestyrelsen på mødet den 31. oktober.

Planen har siden været i offentlig høring, og den endelige version er under udarbejdelse.

Tidsplan

Luk alle
Åben alle

Tidsplan for Varmeplan 2022

Arbejdet med at lave en ny varmeplan er i fuld gang. Læs herunder om de kommende faser:

Tidsplan for Varmeplan 2022

Tirsdag den 6. september 2022:

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling præsenteres for status på arbejdet med varmeplan 2022 for Lejre Kommune.

Søndag den 11. september 2022:

Informations- og debatmøde om fremtidens varmeforsyning i Lejre Kommune. Tilmelding og mere information til mødet kan fås her

Tirsdag den 4. oktober 2022:

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling behandler forslag til varmeplan 2022 for Lejre Kommune. Udvalget behandler også processen for færdiggørelse af varmeplanen.

Læs referatet fra mødet her: link

Planudkastet og procesplan behandles også i Økonomiudvalget den 24. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober.

Derefter sendes varmeplanen i offentlig høring.

December 2022:

Alle boligejere modtager besked i eboks, om den enkelte får mulighed for at koble ejendommen til fjernvarme, og hvornår.

Hvis fjernvarme ikke er en mulighed, får man information om mulige alternativer – enten som fælles- eller individuelle løsninger.

Fjernvarme

Luk alle
Åben alle

Fjernvarme i Lejre Kommune

Hvalsø

I Lejre Kommune er der fjernvarme i Hvalsø. Fjernvarmen i Hvalsø er drevet af Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. Med Varmeplan 2022 forventes fjernvarmen udvidet med to områder: Nørre Hvalsø samt Hestehaven og den yderste del af Præstegårdsvej. Hvis du vil vide mere om udvidelserne i Hvalsø, så kontakt Hvalsø Kraftvarmeværk her: Hvalsø Kraftvarmeværk

Lejre og Osted

Forslag til Lejre Varmeplan 2022 viser desuden, at der er potentiale for fjernvarme i Osted og dele af Lejre by. Lejre Kommune har bedt Fors om at udarbejde et projektforslag efter varmeforsyningsloven, der skal klarlægge potentialerne nærmere. Læs mere om processen for Lejre og Osted eller find kontaktoplysninger her: Fjernvarme i Lejre Kommune - Fors

Alternativer til fjernvarme

Luk alle
Åben alle

Termonet Læs mere

Et termonet fungerer typisk som et stort, fælles jordvarmeanlæg: Der lægges uisolerede rør i jorden. En væske i røret opvarmes af jorden og sendes ud til det enkelte hjem. Men varmen kan også komme fra mange andre kilder.

 

Varmepumpe Læs mere

Varmepumpe

Hvis du ønsker at skifte dit naturgas- eller oliefyr, og fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, kan en varmepumpe være en løsning.

Jordvarme Læs mere

Jordvarme

Hvis du ønsker at skifte dit naturgas- eller oliefyr, og fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, kan jordvarme være en løsning.

Præsentationer og oplæg fra borgermøder 

Luk alle
Åben alle

Lejre Hallen 6. september 2023: Fjernvarme m.v. i Lejre by / Allerslev

Her kan du se præsentationerne fra mødet om mulige fjernvarmeløsninger og termonet i Lejre by / Allerslev.

Osted Hallen 31. august 2023 - Fjernvarme fra Fors til Osted

Læs mere om fjernevarme fra Fors til Osted på

Nem og grøn fjernvarme på vej til Osted - Fors 

Allerslev Skole 16. november 2022 - møde om varmeplan

Hvalsø Hallen 11. sep. 2022: Fremtidens varmeløsninger i Lejre Kommune