Fjernvarme og Varmeplan 2022

Her finder du spørgsmål og svar om planerne for udbygning af fjernvarme i Lejre Kommune.

Regeringen har besluttet, at alle kommuner skal udarbejde en varmeplan inden årets udgang, og i Lejre Kommune er vi godt i gang.

Til oktober vil vi have et udkast til Lejre Kommunes varmeplan klar. Planen vil vise, hvor der kan komme fjernvarme, og hvor der ikke kan. For dem der ikke kan få fjernvarme, vil den give inspiration til andre løsninger – både individuelle og fælles.

Det første møde om fremtidens varmeløsninger blev holdt søndag. d. 11. september, hvor konsulenter og Lejre Kommune kom med oplæg om både fjernvarme og andre kollektive varmeløsninger.

Tidsplan, støttemuligheder og alternative varmeløsninger

Luk alle
Åben alle

Arbejdet med at lave en ny varmeplan er i fuld gang. Læs herunder om de kommende faser:

Tidsplan for Varmeplan 2022

Tirsdag den 6. september 2022:

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling præsenteres for status på arbejdet med varmeplan 2022 for Lejre Kommune.

Søndag den 11. september 2022:

Informations- og debatmøde om fremtidens varmeforsyning i Lejre Kommune. Tilmelding og mere information til mødet kan fås her

Tirsdag den 4. oktober 2022:

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling behandler forslag til varmeplan 2022 for Lejre Kommune med henblik på udsendelse i offentlig høring. Udvalget behandler også proces for færdiggørelse af varmeplanen. Planudkastet og procesplan behandles også i Økonomiudvalget den 24. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober.

December 2022:

Alle boligejere modtager besked i eboks, om den enkelte får mulighed for at koble ejendommen til fjernvarme, og hvornår.

Hvis fjernvarme ikke er en mulighed, får man information om mulige alternativer – enten som fælles- eller individuelle løsninger.

Søg støtte til lokale varme- og energifælleskaber

I lyset af den aktuelle energikrise har Landsbypuljen 2022 et særligt fokus på etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber i landsbyer og lokalområder. Målgruppen er de områder, som vurderes ikke at have potentiale i forhold til fjernvarme. Områderne fremgår af den den indledende screening, der er gennemført af Rambøll i 2022: Læs mere i dette dagordenspunkt. 

Læs mere og se dine muligheder her

Skift til Jordvarme eller Varmepumpe

Hvis du ønsker at skifte dit naturgas- eller oliefyr, og fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, vil det være oplagt at skifte til en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

På siderne Sådan får du varmepumpe og Sådan får du jordvarme og på SparEnergi.dk kan du finde mere information om varmepumper og jordvarme.

Præsentationer og oplæg fra borgermøder 

Luk alle
Åben alle