Generende vilde dyr

Her kan du se hvad du kan gøre, hvis du har generende vilde dyr. Det kan være råger, katte eller andet.

Luk alle
Åben alle

Rågen er en fredet fugl og det er naturstyrelsen som kan give tilladelse til regulering af råger på enkelt arealer. Da det er grundejer der skal søge om tilladelse til regulering, regulerer Lejre kommune kun råger på egne arealer.

Lejre kommune har udarbejdet en strategi for regulering af råger på egne arealer.

Strategien giver overblik over, hvor mange råger der er på de enkelte arealer, og indsatsen tilpasses derefter.

Her kan du søge naturstyrelsen om tilladelse til regulering af råger på egne arealer

Lejre Kommune har pr. 1 januar 2021 indgået en aftale med Kattens Værn.

Aftalen betyder at du som ejer, administrator eller vicevært af en ejendom i Lejre kommune, kan oprette en indfangningssag hos kattens værn. Kattens værn indfanger kattene, afliver syge dyr og forsøger at finde hjem til de raske katte.

Lejre Kommune betaler den udgift der er til dette.

Opret indfangningssag her

Har du problemer med mus, mosegrise, muldvarpe, bier, hvepse, skader, krager, ravne, flagermus eller andre lignende dyr - skal du selv henvende dig til et skadedyrsfirma.

Du skal selv betale hvad det koster.