Rensning af ildsted

Dit ildsted (brændeovn, pejs mv.) skal meddeles til kommunen, idet dette skal fremgå af din BBR-ejermedelelse.
Det er vigtigt, at reglerne for, hvornår en skorsten skal renses, overholdes. Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler, og om der er brandfare. Skorstensfejeren skal også undersøge om installationerne i det hele taget er i orden.

 Bruger du brændeovn eller anden fastbrændselsovn, se mere her.