Klagemuligheder

Lejre Kommune er forpligtet til at påse, at ildsteder fejes og undersøges i henhold til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Er du uenig med skorstensfejeren omkring din skorstensfejning, bør du i første omgang kontakte skorstensfejermester Jørgen Thorup og få en uddybende forklaring. Hvis du efter kontakt med skorstensfejermesteren stadig ikke er enig, kan du henvende dig til Lejre Kommune. Lejre Kommune vil derefter træffe en afgørelse i sagen.

Du kan læse mere om reglerne for skorstensfejning i Bekendtgørelse 1335 af 15-12-2009 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.