Olietanke

Der er forskellige regler alt afhængig af, hvilken størrelse din olietank har.

Her finder du reglerne for olietanke, der er mindre end 6000 liter

Her finder du reglerne for olietanke, der er større end 6000 liter

Oplysninger om olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR)

I 2012 blev kommunens oplysninger om olietanke fundet frem fra diverse kommunale arkiver og samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Indsamlingen af oplysninger om olietanke i kommunen skete som et led i et landsdækkende projekt med at få samlet olietanksoplysningerne i BBR.

Kommunen vedligeholder oplysningerne om olietanke i BBR, på baggrund af de oplysninger ejeren afleverer til kommunen. Som ejer af en ejendom har du pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Du kan finde din ejendom på den Offentlige Informations Server www.ois.dk. Hvis du har spørgsmål til oplysningerne i BBR skal du kontakte Center for Teknik & Miljø i Lejre Kommune.

Hvis uheldet er ude og der er gået hul i din olietank

Ring straks 112. Hvis tanken er tom og skaden er sket, skal du ringe til dit forsikringsselskab samt til Center for Teknik & Miljø, 4646 4646. Uden for vores åbningstid kan du altid ringe 112.