Hæk og hegn

Vær opmærksom på, at der er frit udsyn til færdselstavler, vejnavneskilte og vejbelysning.

Som grundejer er det dit ansvar, at hegn, hække, træer og anden beplantning på din grund ikke er til gene for fodgængere, cyklister og trafikken på vejene.

Du kan læse mere om reglerne i Hegnsloven eller i Vejlovens §103.

Læs mere om Hegnsynet her