Hæk og hegn

Din hæk kan være høj eller lav, smal eller bred, stedsegrøn eller løvfældende - det er helt op til dig.

Samtidig er det vigtigt, at din hæk eller dit hegn, træer, buske og anden beplantning på din grund ikke er til fare eller gene for dem, der passerer forbi: Fodgængere, cyklister og trafikanter på vejene. Det betyder f.eks., at man skal kunne komme uhindret forbi eller under, og at der er frit udsyn til færdselstavler, vejskilte og vejbelysning.

Som grundejer har du et ansvar for at sikre det, og her på siden kan du læse mere om reglerne i Lejre Kommune. 

Du kan læse mere om reglerne i Hegnsloven eller i Vejlovens §103.