Indefrysning af stigning i grundskyld

Den 12. april 2018 vedtog Folketinget Lov om lån til grundskyld m.m. (lov nr. 278), der er en realisering af Regeringens udspil om tryghed for alle boligejere. Loven indeholder beslutning om, at grundskylden ikke må stige.

Det betyder, at det beløb du som boligejer betaler i grundskyld hvert år, ikke kan stige, så længe du ejer din bolig, derfor indefryses stigningen til den dag du sælger ejendommen. I 2018 til 2020 er det en tvunget ordning.

Ordningen er et rente- og gebyrfrit lån

Ordningen omfatter som udgangspunkt alle ejendomme der er ejet af en fysisk person, og hvor grundskylden stiger mere end 200 kr. pr. ejer.

Det er selve stigningen i grundskylden der bliver indefrosset.
Lånet hviler på den enkelte ejer. Hvis der er 2 ejere af en ejendom, er der derfor også 2 lån.
Det er først når du sælger dit hus, at du skal betale lånet tilbage. Vi sender automatisk en opkrævning til dig.

Fra 2021 flyttes opgaven fra kommunerne til SKAT og det bliver en frivillig ordning. Du kan derefter selv bestemme, om du vil fortsætte med at indefryse stigningen i grundskylden, eller om du vil indbetale det fulde beløb.

Vælger du at fortsætte med lånet, beregnes der renter af det.