Sorte fugle

Lejre Kommune foretager ikke bekæmpelse af andre sorte fugle, herunder husskader, krager, alliker og ravne.

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation til regulering af visse arter, men det er grundejeren selv, som skal håndtere opgaven.