Råger

I henhold til bekendtgørelsen om vildskader, så er det grundejer eller forpagter som skal søge om tilladelse hos Naturstyrelsen, til regulering af råger.

Lejre Kommune foretager hvert år regulering af rågeunger på kommunale områder, i perioden 1. maj til 15. juni.

Man kan søge om tilladelse til at regulere råger der optræder i større flokke, på ikke høstede og nysåede marker, i perioden 1 .juli til 30 september.

Man kan søge om tilladelse til at regulere voksne råger, inden redebygning, i perioden 15. januar til 15. marts.

Man kan søge om tilladelse, til at regulere rågeunger i rågekolonier, i perioden 1. maj til 15. juni.

Man må fjerne reder i perioden 15. august til 15. marts.
 
Naturstyrelsen vil kun give tilladelse, hvis det er i overensstemmelse med EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Naturstyrelsen vurderer om generne fra rågerne er så store, at en tilladelse til regulering er nødvendig.

Det skal bemærkes, at råger er en del af vores natur og fauna, så de skal have lov at være her.

Du kan finde mere information om regulering af råger her.

Du kan læse  om råger og rågekolonier i byer her.

Bekendtgørelsen om skadevoldende vildt finder du her.

Ansøg Miljøstyrelsen om tilladelse til regulering her