Råger

Det er grundejer eller forpagter som skal søge om tilladelse til regulering af råger hos Naturstyrelsen. Det står i bekendtgørelsen om vildtskader. 

Lejre Kommune søger naturstyrelsen om regulering de steder vi er grundejere, og hvor der er fare for menneskers sundhed.
 
Naturstyrelsen vil kun give tilladelse, hvis det er i overensstemmelse med EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Naturstyrelsen vurderer om generne fra rågerne er så store, at en tilladelse til regulering er nødvendig.

Det skal bemærkes, at råger er en del af vores natur og fauna, så de skal have lov at være her.

Du kan finde mere information om regulering af råger her.

Du kan læse om råger og rågekolonier i byer her.

Ansøg naturstyrelsen om tilladelse til regulering her