Flagermus

I Danmark lever der 14 arter af flagermus. De er alle fredet.

​Man må ikke bekæmpe flagermus og det er ulovligt at slå flagermus ihjel eller at ødelægge dens yngle- eller rasteområder.

Hvis du har flagermus på din ejendom, bør du derfor som udgangspunkt acceptere deres tilstedeværelse og glæde dig over at have naturen tæt på.

Visse steder kan der dog opstå støj- eller lugtgener, som er så kraftige, at det kan være nødvendigt at få flagermusene til at flytte.

Lejre Kommune hjælper ikke med at få flagermusene til at flytte, der skal du selv kontakte vildtkonsulenten på Sjælland som kan vejlede dig i korrekt håndtering af din udfordring.

Det meste af sommeren, hvor flagermusene har unger, kan udslusning ikke benyttes. Ungerne bliver nemlig siddende i kolonien, når hunnerne om aftenen flyver ud på insektjagt. Hvis åbningen lukkes til, vil ungerne blive lukket inde uden hunnen og derved vil de langsomt dø.

Som udgangspunkt ligger flagermusene i dvale fra september til maj, så der må udslusningen heller ikke foretages.

En evt. udslusning af flagermus må kun ske i en kort periode, fra sidst i august til først i september, når ungerne er blevet store nok til at flyve med ud.

Naturstyrelsen Vestsjælland
Mantzhøj
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.

E-mail: vsj@nst.dk / Tlf: 72 54 32 88