Bier og hvepse

Bier
På Dansk Biavlerforenings hjemmeside kan du finde oplysninger om bisværme, samt finde en person som kan fjerne bisværme. Du kan også finde oplysninger om de mange forskellige slags bier. 

Hvepse
Du kan læse om gedehamse (hvepse) og hvordan du selv kan fjerne dem på Danmarks Biavlerhjemmeside.

Hvis du ikke selv kan eller vil fjerne et hvepsebo, skal du henvende dig til et autoiseret firma, der kan bekæmpe hvepse. Dette skal du selv betale.

Gå til Dansk Biavlerforenings hjemmeside her