Bygnings og Boligregistret (BBR)

På www.ois.dk kan du hente og printe gyldige BBR-Meddelelser gratis. Har du spørgsmål til BBR, er du velkommen til at kontakte Byggesagsvagten på telefon 4646 4900.

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Har SKAT skrevet til dig om erhvervsejendomme og BBR?
Frem til udgangen af 2019 sender SKAT breve til ejere af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Du skal ikke gøre noget, før SKAT kontakter dig
Når det er tid til at din ejendom skal registreres, kontakter SKAT dig. Du skal som ejer ikke gøre noget, før du bliver kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til registreringen, inden du bliver kontaktet, kan du rette henvendelse til SKAT's BBR Erhvervsservice på telefon: 7222 2847.

Læs mere på SKATs hjemmeside her

Hvem er berørt af den nye registrering?
SKAT's registrering af nye og mere detaljerede oplysninger i BBR om erhvervsejendomme berører ca. 250.000 ejere i hele landet – de har tilsammen ca. 730.000 erhvervsbygninger.

Hvornår foregår registreringen?
SKAT gennemfører indsamlingen af oplysninger i perioden november 2016 til udgangen af 2019.

Ajourføring sker i kommunen
SKAT står for kontakten til ejere i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i kommunen, hvor erhvervsejendommene ligger.

Når ajourføringen er gennemført får ejer en opdateret BBR-meddelelse.