Byggesagsarkiv (Weblager)

De gamle byggesager er blevet digitaliseret, og du kan let få adgang til dem via adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer

Tidligere lå de gamle byggesager i kommunens papirarkiv, og du skulle møde op eller på anden måde kontakte os for at få en kopi. Nu bliver alle afsluttede byggesager digitaliseret, og du kan få direkte adgang når det passer dig. Du kan finde din ejendom via adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer.

Søg i byggesagsarkivet

Hvad kan du finde på weblagret?

På weblagret ligger de oplysninger der har været en del af byggesagsbehandlingen, det kan f.eks. være:

  • Byggetilladelser
  • Plantegninger
  • Situationsplaner
  • Afsætningsplaner
  • Snittegninger
  • Kloaktegninger

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom, hvad du kan finde af oplysninger. Det afhænger blandt andet af ejendommens alder, hvor meget der er bygget på ejendommen og så videre. Du vil normalt ikke kunne finde matrikelkort i mappen, men du vil ofte kunne finde f.eks. Tankattester på olietanke.

Hvad kan du ikke finde på weblagret?

  • Igangværende sager. Vi arkiverer først sagerne digitalt, når byggesagen er færdigmeldt/afsluttet. Der kan gå omkring 6 måneder efter færdigmelding før sagen er digitaliseret.
  • Personfølsomme sager.
  • Enkelte ejendomme (f.eks. politistationen, banker m.m.) kan du heller ikke finde i det digitale arkiv.

Du vil også kunne opleve, at nogle af sagerne på din ejendom er låst. De kan være låst fordi der f.eks. er, eller kan være, personfølsomme oplysninger i sagen. Ønsker du at se en låst sag, kan du kontakte os på telefon 4646 4900, på mail byggeri@lejre.dk eller ved personligt fremmøde. Det samme gælder, hvis du ønsker at se, eller høre mere om, en igangværende byggesag.