Fakta om rotten

Rotter kan overføre mindst 55 sygdomme til mennesker, herunder salmonella, E.Coli og den dødelige Weils syge.

Rotter er bærere af lopper, mider og tæger, som kan give akutte allergiske reaktioner hos mennesker, og som kan inficere fødevarer.

Rotter kan hoppe en meter op i luften.

Rotter er stort set altædende og kan gnave sig igennem alle materialer, der er blødere end marmor.

Hunrotten får mellem fire og syv kuld med gennemsnitlig syv unger i hver om året. Hvis forholdene for rotter er optimale, yngler de mere, og et rottepar kan blive til 800 rotter på et år.

Der hænger en meget skarp lugt af ekskrementer og kloak omkring vilde rotter. Det hænger i høj grad sammen med, at de færdes frit og hjemmevant i kloaksystemet. Stanken er særlig ubehagelig i nærheden af rotterederne.

Rotternes ekskrementer/rottelort er større end musenes efterladenskaber.

Rottelort ligger mere samlet og skjult end muselort. Sidstnævnte findes over alt, hvor musene kommer frem.

Afføringen fra rotter er generelt dobbelt så brede og lange som musenens 

Rotters tænder vokser 11 - 14 cm pr. år. Rotterne holder dem nede ved hele tiden at gnave i ting omkring dem

En rotte kan træde vande i op til 3 dage og desuden overleve at blive skyllet ud i toilettet - og den kan finde vej op i bygningen af den samme rute, som den blev skyllet ud af

En rotte kan falde 15 meter og lande uskadt