Lokalplaner og kommuneplantillæg

Find lokalplaner og kommuneplantillæg her.

Klik på billedet herover for at komme til et kort, der viser lokalplanernes områder. Øverst i kortet kan du klikke på "Adressesøgning" og søge en adresse frem, eller du kan klikke på "Matrikelsøgning Lejre" og søge en matrikel frem. På denne måde kan du se hvilken lokalplan der er gældende for din ejendom.

Klik på en lokalplans område, klik herefter på "Lokalplan" og "Link" i den boks der kommer frem, for at læse lokalplanen.

Nedenfor kan du også finde en oversigt over samtlige kommuneplantillæg og lokalplaner, der er offentliggjort i Lejre Kommune. Mange af planerne er vedtaget i de 3 tidligere kommuner (Bramsnæs, Hvalsø og Lejre), og derfor kan der være sammenfald i nummereringen af lokalplanerne.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er nogle detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom.

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk