Støttet til byfornyelse

Går du med planer om udvendig renovering eller istandsættelse af dit hus? Eller har du en bygning, der skal rives ned? Så er det nu, at du kan søge støtte fra Lejre Kommune til projektet.

Borgere i Lejre Kommune kan nu få støtte til istandsættelse eller nedrivning af egen bolig, et forsamlingshus eller en erhvervsejendom, der er opført før 1960.
Lejre Kommune har sammen med 70 andre kommuner landet over fået andel i en samlet pulje på 400 mio. kr., som er afsat til istandsættelse af eksisterende boliger samt nedrivning af faldefærdige bygninger.

Det er Udvalget for Teknik & Miljø, der vurderer ansøgningerne, og nogle af de ting som Udvalget kigger efter er blandt andet, om projektet gør din by attraktiv, mindsker energiforbruget eller forbedrer rammerne for samling og fællesskab i byen.

Midlerne til byfornyelse er fordelt efter en objektiv vurdering, således at alle kommuner har fået en andel, som passer til deres byfornyelsesbehov.

Vurdering

Midlerne bliver fordelt efter "først-til-mølle-princippet", og Udvalget for Teknik & Miljø vurderer, om Lejre Kommune vil støtte dit projekt, og udvalget lægger særligt vægt på om dit projekt:

 • Understøtter intentionerne i Lejrestrategien og kan være eksempel til efterfølgelse
 • Vil gøre din by mere attraktiv for bosætning og privat investering
 • Forbedrer rammerne for berigende fælleskaber
 • Forbedrer rammerne for samling og liv i byen
 • Beriger eller bevarer det kulturhistoriske miljø
 • Mindsker energiforbruget og C02-udledningen

Hvad kan man søge støtte til?

Lejre Kommune kan blandt andet yde støtte til:

 • Istandsættelse af nedslidte klimaskærme (ydervægge, tage, vinduer mv.)
 • Tilskud til tiltag som nedsætter bygningens energiforbrug
 • Etablering af sanitære forhold i utidssvarende boliger
 • Borgere der bor i ejerlejlighedsejendomme og andelsboligforeninger har mulighed for at få støtte til at renovere klimaskærm og afhjælpe kondemnable forhold.
 • Private udlejningsejendomme kan søge om tilskud til vedligeholdelsesarbejde samt støtte til renovering af klimaskærmen.

Det er en forudsætning, at arbejdet ikke er påbegyndt, før du har fået tilsagn om støtte, samt at din bygning er opført før 1960. 

Ansøgningsfrist

Sidste ansøgningsfrist for puljen er den 1. november 2015. Lejre Kommune anbefaler alle, der i den nærmeste fremtid har planer om istandsættelse af deres boliger eller udlejningsejendomme, om at søge puljemidlerne.

Kontakt

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Byg og Miljø på byggeri@lejre.dk eller tlf.: 4646 4943

Støtten givers efter byfornyelsesloven.