Skal du søge om tilladelse?

Hvis anlægget ikke er i strid med nogle af reglerne, skal du blot sende oplysninger om anlæggets størrelse (antal og m2) og ydelse (kW) til BBR på byggeri@lejre.dk, når anlægget er sat op.

Dog skal du være opmærksom på, at hvis solceller/solfangere opsættes på jorden så kræver det en byggetilladelse, samt en landzonetilladelse hvis ejendommen er i landzone.