Hvis din bygning er fredet eller bevaringsværdig - eller der er noget du ikke kan overholde?

Hvis din bygning er fredet eller bevaringsværdig eller der er krav i bygningsreglementet eller i byplanvedtægt/lokalplan, du ikke kan overholde, skal du have dispensation fra Lejre Kommune, før du går i gang. Er du i tvivl, kan du kontakte byggevagten. Enkelte grundejerforeninger har i deres vedtægter regler for opsætning af solceller. Du bør derfor undersøge dette, før du opsætter solcellerne.