Hvilke regler er gældende hvis det kræver tilladelse?

I landzone gives der normalt tilladelse til at opstille solcelleanlæg til privat brug i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. I områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige værdier kan der dog være særlige forhold som gør, at der gives afslag.

Anlæg skal stilles, så de ikke generer naboerne, og så de ikke skæmmer eller blænder i landskabet. Der kan blive stillet krav om skærmende beplantning.

Hvad enten du søger dispensation, byggetilladelse eller landzonetilladelse skal du sende ansøgningen via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Oplysninger om anlæggets størrelse (længde, totalhøjde, antal og m2) og ydelse (kW)
  • En målfast tegning og evt. fotoillustration, der viser, hvor anlægget vil blive placeret på taget eller på grunden.
  • Datablad med der viser solcellernes/solfangerens overflade og udseende.