Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Du skal meddele Lejre Kommune, at jordvarmeanlægget sløjfes. Du finder skema til sløjfning på det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø. 

Du kan komme direkte til Byg og Miljø her

Ved sløjfning skal anlægget tømmes for væske og slanger og rør fjernes. Væske skal bortskaffes som farligt affald efter Lejre Kommunes anvisning.