Regler

Der er en række krav i jordvarmebekendtgørelsen, der skal være opfyldt for at få tilladelse til anlægget, blandt andet krav om, at det ikke må etableres nærmere end 50 m fra vandindvindingsanlæg for horisontale anlæg og mindst 300 meter fra vandboring for vertikale anlæg. Du kan finde bekendtgørelsen i sin helhed i boksen til højre på denne side.