Reduktion af elafgift

Hvis du opvarmer din bolig med elvarme, kan du få en reduktion i elafgiften på den del af forbruget, der overstiger 4.000 kilowatt-timer. For at få afgiftsreduktion, skal din bolig stå opført i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig. Du kan kontakte dit elselskab og høre nærmere om afgiftsreduktion.