Anmeldelse

Du kan anmelde etablering af et jordvarmeanlæg når:

  • Anlægget er horisontalt og ikke industrielt
  • Anlægget er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser
  • Frostsikringsmidlet er IPA-sprit, ethylenglycol eller propylenglycol

Opfylder dit anlæg ovenstående kriterier, kan du anmelde dit anlæg. Anmeldelsen er modtaget hos Lejre Kommune, når du har modtaget en kvitteringsmail.

Du skal anmelde via det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø.

Du kan komme direkte til Byg og Miljø her

Hører du ikke fra os indenfor 4 uger efter anmeldelsen, kan du etablere dit anlæg.

Hvis dit anlæg ikke opfylder ovenstående krav, skal du søge om tilladelse til at etablere anlægget. Store dele af Lejre Kommune ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Det er derfor sandsynligt, at du skal ansøge om en tilladelse.

Du kan se på kortet nedenfor, om din ejendom ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. De mørkeblå områder på kortet, er områder med særlige drikkevandsinteresser. 

Lejre Kommune på kort