Hurtig afgørelse i byggesager

Hvis dit byggeri ikke er kompliceret og du har lavet en grundig beskrivelse af byggeriet, kan du få svar på din byggeansøgning indenfor 2 uger.

Dit byggeri opfylder betingelserne for hurtig sagsbehandling hvis: 

  • Der er tale om byggeri af eller tilbygning til enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse samt garager/udhuse og lign. over 50 m².
  • Ejendommen er beliggende i byzone eller sommerhusområde.
  • Byggeriet er af "simpel kompleksitet".
  • Du har udfyldt en ansøgning og vedlagt alt relevant materiale
  • Du har vedlagt en udfyldt tjekliste med erklæring om at alle forhold på tjeklisten er undersøgt og at alle forhold opfylder betingelserne for hurtig sagsbehandling.

Du kan læse mere her:

Vilkår og vejledning til hurtig sagsbehandling

Tjekliste/Vejledning til hurtig sagsbehandling

Bemærk, at du kun kan søge om hurtig sagsbehandling en gang pr. ejendom pr. år.