Søg om byggetilladelse

Ønsker du at bygge nyt, bygge til eksisterende bolig, ændre på bygningens anvendelse eller på anden måde foretage ændringer af eksisterende byggeri, skal du som udgangspunkt ansøge kommunen om tilladelse. I visse tilfælde kan du dog nøjes med at anmelde byggeriet til kommunen.

Når du skal søge om byggetilladelse, nedrivningstilladelse og lignende, skal du søge via det digitale selvbetjeningssystem "Byg og Miljø". På den måde er du sikker på, at kommunen modtager alle relevante oplysninger.

Klik her for at gå til Byg og Miljø

Luk alle
Åben alle

Kommunen skal blandt andet have oplysning om, hvilken postadresse byggeriet har og hvad byggeriet skal bruges til. For at kunne behandle sagen skal vi også have oplysninger og tegninger, der beskriver, hvor bygningen bliver placeret på grunden, omfang af byggeriet og hvilke materialer og farver, der anvendes til væg og tag. Herudover skal du redegøre for andre bygninger på grunden.

Hvis byggeriet ikke overholder bygningsreglement, lokalplan, servitutter eller lignende, skal ansøgningen indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer eller tilladelser.

Lejre Kommune har gebyrfri byggesagsbehandling. Det betyder, at du ikke skal betale gebyr, når du skal have en tilladelse til at bygge.

Når du har fået byggetilladelse fra kommunen, gælder den i et år. Det betyder, at du inden et år fra udstedelsesdatoen skal være påbegyndt dit byggeri. Er du ikke i gang inden for et år, bortfalder tilladelsen, og du skal søge på ny.

Når byggeriet står færdigt, skal du færdigmelde det til kommunen. Inden da skal der foretages en energimærkning, som det fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Klik her for at læse mere på Energistyrelsens hjemmeside