Bygge- og beskyttelseslinjer

Når du skal bygge eller ændre terrænet skal du være opmærksom på, at din ejendom, kan være omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer.

Åer, søer, strande, skove, kirker og fortidsminder er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til Naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19.

Det betyder, at du skal have tilladelse af kommunen, hvis du f.eks. vil bygge, plante, ændre terrænet eller sætte hegn op inden for disse linjer. Det er dog Kystdirektoratet, der giver tilladelse inden for strandbeskyttelseslinjen. Beskyttelseslinjerne skal bl.a. sikre, at landskabelige og biologiske værdier bliver bevaret.

De områder, der er beskyttet i landskabet, ligger indenfor:

  • 150 m fra åer
  • 150 m fra søer over 3 ha
  • 300 m fra offentlige skove og private skove over 20 ha
  • 100 m fra fortidsminder
  • 300 m fra strande

Se om din ejendom er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer på Danmarks Miljøportal

Hvis du vil se, hvad der gælder for din ejendom, kan du bruge Arealinformation på Danmarks Miljøportal. Der kan du søge på adresse og sætte "hak" ved emnet "Bygge - og beskyttelseslinjer" ude til venstre. Ved at klikke på linket ude til højre kommer du til Arealinfo.

Sådan søger du om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne

Kommunen og Kystdirektoratet træffer afgørelse om dispensation og påser at reglerne overholdes.

  • Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal sendes direkte til Kystdirektoratet.
  • Ansøgning om dispensation fra åer, søer, skove, kirker og fortidsminder skal sendes til Lejre Kommune via mail til landzone@lejre.dk 

Kommunens afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan ser du Naturbeskyttelsesloven

Ved at klikke på linket ude til højre på denne side kan du se Naturbeskyttelsesloven.