Ansøgning om byggetilladelse

Når du ansøger kommunen om byggetilladelse, nedrivnings tilladelse og lignende, skal du søge via det digitale selvbetjeningssystem "Byg og Miljø". I "Byg og Miljø" bliver du guidet gennem din ansøgning, så det sikres, at kommunen modtager alle relevante oplysninger.

Hvilke oplysninger skal kommunen bruge?

Kommunen skal blandt andet have oplysning om, hvilken postadresse byggeriet har og hvad byggeriet skal bruges til. For at kunne behandle sagen skal vi også have oplysninger og tegninger, der beskriver, hvor bygningen bliver placeret på grunden, omfang af byggeriet og hvilke materialer og farver, der anvendes til væg og tag. Herudover skal der redegøres for øvrige bygninger på grunden.

Hvis byggeriet ikke overholder bygningsreglement, lokalplaner, servitutter eller lignende skal ansøgningen indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer eller tilladelser.

Hvis du vil direkte til Byg og Miljø, kan du klikke her.

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til at tilføje oplysninger i eksisterende sag via Byg og Miljø

 Søger du oplysninger om gamle byggesager?

Opførelse af sekundær bebyggelse på max 50 m2

Gebyrfri byggesagsbehandling

Lejre Kommune har pr. 1.januar 2015 indført gebyrfri byggesagsbehandling.

Det betyder, at du ikke længere skal betale gebyr, når du skal have en tilladelse til at bygge. 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk