Er du akut boligsøgende?

Står du i akut opstået bolignød eller kommer du til det inden for kort tid, har du mulighed for at ansøge om, at komme på Lejre Kommunes Akutliste.

Lejre Kommune har mulighed for, at visitere til et antal boliger i Lejre Kommune. 

Se vejledningen om optagelse på Akutlisten

Der en række betingelser, du skal opfylde for at blive opskrevet på Akutlisten:

  • Du skal have fast bopæl i Lejre Kommune. Det betyder, at du ikke kan komme på akutlisten, hvis du har taget midlertidigt ophold på en adresse i Lejre Kommune
  • Der skal være sket en social begivenhed, der medfører, at du er akut boligløs eller bliver det inden for kort tid
  • Du skal være skrevet op til bolig i minimum to boligselskaber i Lejre Kommune. Det drejer sig om boligselskaberne DAB, VAB eller Boligselskabet Sjælland
  • Du må ikke have en formue, der gør dig i stand til at købe og afholde udgift til egen bolig 

En social begivenhed er en af følgende hændelser:

  • Sygdom, der medfører, at du eller dit barn ikke kan fortsætte med at bo i den nuværende bolig
  • Skilsmisse, samlivsophævelse eller dødsfald
  • Tvangsauktion eller udsættelse fra lejemål
  • Uforskyldt opsigelse fra nuværende bolig
  • Arbejdsløshed og heraf følgende behov for billigere bolig
Boligselskaberne i Lejre