Affaldssortering på Lejre Kommunes institutioner og arbejdspladser

Alle Lejre Kommunes institutioner og kommunale arbejdspladser skal sortere deres affald. Her på siden er svar på ofte stillede spørgsmål til affaldshåndteringen på kommunale institutioner og arbejdspladser.

Anmeld problemer med affaldet

Sådan håndterer vi affaldet på Lejre Kommunes institutioner og kommunale arbejdspladser

Alle Lejre Kommunes institutioner og kommunale arbejdspladser skal sortere i 10 affaldstyper: restaffald, madaffald, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap, glas, farligt affald og tekstil.

På alle institutioner er der containere udendørs til:

  • Madaffald
  • Plast- og mad- og drikkevarekartoner
  • Metal
  • Papir og pap
  • Restaffald

Derudover skal I:

  • aftale et sted, hvor I samler glas og hvem, der sørger for, at det bliver afleveret i glaskuberne rundt om i kommunen
  • aftale, hvor I sætter tekstil og andre ting til storskrald eller til genbrugspladsen og hvem, der sørger for, at der bliver bestilt afhentning
  • Bruge miljøboksen til farligt affald og aftale hvem der sørger for, at der bliver bestilt afhentning
  • aftale, hvad I gør med haveaffaldet og hvem, der sørger for, at der bliver bestilt afhentning

- se mere om afhentning og tømmetider under "hvornår bliver skraldespandene tømt?" længere nede

Luk alle
Åben alle

Hvornår bliver skraldespandene tømt?

Skraldespandene til rest og mad tømmes hver 14. dag. På Hvalsø Ældrecenter, Plejecentret Ammershøj, Grønne Have og Bøgebakken tømmes de hver uge.

Skraldespande til plast, mad- og drikkevarekartoner, metal, papir og pap tømmes hver 4. uge.

Storskrald kan hentes 3 gange årligt og haveaffald 2 gange årligt, men I skal bestille afhentning.

Farligt affald kan hentes i miljøboksen 4 gange årligt. Her skal I også bestille afhentning.

I kan se de præcise datoer på dette link eller via appen Affaldsportal. I kan også tilmelde jer sms eller e-mailservice, så I får besked inden tømmedag, så I f.eks. kan nå at vende håndtagene udad til skraldemanden.

Vi har brug for flere eller færre - eller større eller mindre skraldespande

Skriv i første omgang en mail til os på affaldoggenbrug@lejre.dk eller ring på 46 46 46 46  og bed om at tale med en fra affalds- og genbrugsteamet. Jeres skraldespande er lidt anderledes end dem hos borgerne, så vi skal lige sikre os, at I får de rigtige, hvis I ønsker at ændre på størrelsen eller antallet.

Skraldespandene udenfor er ikke blevet tømt - eller lign. problemer

Vi vil rigtig gerne vide, hvis I oplever problemer med tømningen. Helst så hurtigt som muligt. Derfor skal det meldes ind via selvbetjeningen eller via appen affaldsportal. Så sørger vi for hurtigt at få problemet udbedret. Men husk, at vi henter kun sorteret affald. Er affaldet ikke sorteret korrekt, kan skraldemanden lade affaldsbeholderne stå.

Hvem tømmer de indendørs skraldespande?

Det er meget forskelligt, hvor mange skraldespande, der er opsat til indendørs sortering på de forskellige institutioner og derfor hvor mange indendørs skraldespande, der er at tømme ud i de udendørs. At der er indendørs skraldespande til sortering er dog afgørende for, at der bliver affaldssorteret. og det er også vigtigt for oplevelsen, at I har klare aftaler, om hvem, der tømmer dem.

Hvem betaler - og hvor meget?

Institutionerne bliver opkrævet et affaldsgebyr to gange årligt efter særlige takster for de kommunale institutioner og arbejdspladser. 

Takster for kommunale institutioner

Nogle af institutionerne deler beholdere med andre institutioner. Vi deler ikke opkrævningen op, men sender til én af institutionerne. Vi kan oplyse hvem, der modtager regningen, hvis I skriver til os på affaldoggenbrug@lejre.dk

Hvorfor har vi ikke nogen skraldespande udendørs til glas?

Glas skal i glaskuberne, der står rundt om i kommunen, da denne ordning fungerer rigtig fint. Hvis I vil have en glaskube tættere på jer, så hører vi gerne fra jer og ser på mulighederne. Skriv til affaldoggenbrug@lejre.dk

Placering af de udendørs skraldespande

I løbet af de kommende år vil afdelingen for Ejendomme i Lejre Kommune gennemgå alle institutioner for at sikre, at der er gode forhold for affaldsspandene udendørs. Hvis I har svært ved at finde en god midlertidig placering kan I kontakte Teknisk Service på tekniskservice@lejre.dk

Husk, at der er særlige regler for, hvordan de udendørs skraldespande skal placeres for at skraldemændene vil tømme dem. Det er de samme regler som for almindelige villaer og etageboliger: Regler for placering af skraldespande

Plakater og klistermærker

Vi har lavet nogle plakater omkring affaldssortering, som I kan printe i det eksemplarer I har brug for det.

Piktogrammer - god til indgangspartier, gæster m.m.

Sorteringsvejledning - detaljeret

Sorteringsvejledning som billede

Alle affaldstyper på hver sit A4-ark. Print dem, du har brug for

Klistermærker
Har I brug for flere klistermærker til beholdere inden- eller udendørs? Så skriv til os på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi en løsning

 

Køkkenkurve og bioposer

Madaffaldet skal i Lejre Kommunes grønne bioposer. Enten de små eller de store poser på 80 liter. De små poser kan I selv bestille 2 ruller ad gangen af på selvbetjeningen, men har I brug for kasser eller for de store poser, så skal I skrive til os på affaldoggenbrug@lejre.dk

I kan også få flere af de grønne køkkenkurve, der passer til de små grønne madposer ved at skrive til os.