Affaldssortering på Lejre Kommunes institutioner og arbejdspladser

Alle Lejre Kommunes institutioner og kommunale arbejdspladser skal sortere deres affald i mindst ligeså mange affaldstyper som borgerne gør. Nogle institutioner er allerede godt i gang - andre går først igang ved årsskiftet 2021/22. Her på siden er svar på ofte stillede spørgsmål til affaldshåndteringen på kommunale institutioner og arbejdspladser.

Anmeld problemer med affaldet

Sådan håndterer vi affaldet på Lejre Kommunes institutioner og kommunale arbejdspladser

Før i tiden kunne det meste komme i brændbart affald. Sådan er det ikke længere. Nu skal affaldet sorteres fra til genanvendelse. Og kun det, der ikke kan bruges skal brændes. Det kalder vi restaffaldet. Der er også en del af affaldet, der er så farligt, at det hverken skal brændes eller genanvendes. Det kalder vi farligt affald.

På alle institutioner er der containere udendørs til:

  • Madaffald
  • Plast- (og mad- og drikkevarekartoner)
  • Metal
  • Papir (og pap)
  • Restaffald
  • til april 2022 får I også en miljøboks eller et skab til farligt affald.

Derudover skal I:

  • aftale et sted, hvor I samler glas og hvem, der sørger for, at det bliver afleveret i glaskuberne rundt om i kommunen
  • aftale, hvor I stiller storskrald eller ting til genbrugspladsen og hvem, der sørger for, at det bliver hentet/afleveret
  • aftale, hvad I gør med haveaffaldet og hvem, der sørger for, at det bliver hentet/afleveret
Luk alle
Åben alle

Skraldespandene til rest og mad tømmes hver 14. dag. på Hvalsø Ældrecenter, Plejecentret Ammershøj, Grønne Have og Bøgebakken tømmes de hver uge.

Skraldespande til plast, mad- og drikkevarekartoner, metal, papir og pap tømmes hver 4. uge.

Storskrald hentes 3 gange årligt og haveaffald 2 gange årligt.

Farligt affald hentes første gang i august 2022, når I har fået de rette beholdere til det.

I kan se de præcise datoer på dette link eller via appen Affaldsportal. Datoerne er klar i løbet af december 2021.

Skriv i første omgang en mail til os på affaldoggenbrug@lejre.dk eller ring på 46 46 46 46  og bed om at tale med en fra affalds- og genbrugsteamet. Jeres skraldesapnde er lidt anderledes end dem hos borgerne, så vi skal lige sikre os, at I får de rigtige, hvis I ønsker at ændre på størrelsen eller antallet.

Vi vil rigtig gerne vide, hvis I oplever problemer med tømningen. Helst så hurtigt som muligt. Derfor skal det meldes ind via selvbetjeningen eller via appen affaldsportal. Så sørger vi for hurtigt at få problemet udbedret. Men husk, at vi henter kun sorteret affald. Er affaldet ikke sorteret korrekt, kan skraldemanden lade affaldsbeholderne stå.

Det er meget forskelligt, hvor mange skraldespande, der er opsat til indendørs sortering på de forskellige institutioner og derfor hvor mange indendørs skraldespande, der er at tømme ud i de udendørs. At der er indendørs skraldespande til sortering er dog afgørende for, at der bliver affaldssorteret. og det er også vigtigt for oplevelsen, at I har klare aftaler, om hvem, der tømmer dem. Er I i tvivl om, hvad Rengøring og Teknisk Service kan hjælpe med kan I kontakt Thomas fra Teknisk Service, der kan hjælpe med afklaring: thwfr@lejre.dk

institutionerne vil fra 2022 blive opkrævet et affaldsgebyr to gange årligt efter samme takster og system som husholdningerne. Gebyret for affaldsindsamling består af et fast og variabelt gebyr. Jo mere den enkelte institution kan udsortere af plast, metal, papir, glas samt øvrige tørre genanvendelige affaldstyper - og som følge heraf reducere i antallet af beholdere til rest og mad -desto mindre skal institutionen betale i variabelt gebyr. Der er således et økonomisk incitament til sortering. Eventuelle øgede udgifter eller besparelser som følge af deltagelse i de kommunale ordninger tilfalder den enkelte institution eller der, hvor driftsudgiften til indsamling af affald tidligere er afholdt.

Nogle af institutionerne deler beholdere med andre institutioner. vi deler ikke opkrævningen op, men sender til én af institutionerne. Vi kan oplyse hvem, der modtager regningen, hvis I skriver til os på affaldoggenbrug@lejre.dk

Glas skal i glaskuberne, der står rundt om i kommunen, da denne ordning fungerer rigtig fint. Hvis I vil have en glaskube tættere på jer, så hører vi gerne fra jer og ser på mulighederne. Skriv til affaldoggenbrug@lejre.dk

I løbet af 2022 vil Ejendomme gennemgå alle institutioner for at sikre, at der er gode forhold for affaldsspandene udendørs. Hvis I har svært ved at finde en god midlertidig placering kan I kontakte Thomas i Teknisk Service på thwfr@lejre.dk

Husk, at der er særlige regler for, hvordan de udendørs skraldespande skal placeres for at skraldemændene vil tømme dem. Det er de samme regler som for almindelige villaer og etageboliger: Regler for placering af skraldespande

Vi har lavet nogle plakater omkring affaldssortering, som I kan printe i det eksemplarer I har brug for det.

Piktogrammer - god til indgangspartier, gæster m.m.

Sorteringsvejledning - detaljeret

Sorteringsvejledning som billede

Alle affaldstyper på hver sit A4-ark. Print dem, du har brug for

Klistermærker
Har I brug for flere klistermærker til beholdere inden- eller udendørs? Så skriv til os på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi en løsning

 

Madaffaldet skal i Lejre Kommunes grønne bioposer. Enten de små eller de store poser på 80 liter. De små poser kan I selv bestille 2 ruller ad gangen af på selvbetjeningen, men har I brug for kasser eller for de store poser, så skal I skrive til os på affaldoggenbrug@lejre.dk

I kan også få flere af de grønne køkkenkurve, der passer til de små grønne madposer ved at skrive til os.