Bygge- og beskyttelseslinjer

Hvis du ønsker at ændre terrænet, opføre ny bebyggelse eller lignende på din ejendom, skal du være opmærksom på om ejendommen er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer.

Åer, søer, strande, skove, kirker og fortidsminder er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til Naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19.

Bygge- og beskyttelseslinjerne skal bl.a. sikre, at landskabelige, kulturhistoriske, biologiske og arkæologiske værdier bliver bevaret, ved at holde området fri for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb.

Læs mere om bygge- og beskyttelseslinjer

Kontakt

Telefontider

Mandag 9:00 - 11:00
Tirsdag 9:00 – 11:00
Onsdag 9:00 – 11:00
Torsdag 9:00 – 11:00 & 14:00 - 16:00
Fredag Lukket.

Affald, genbrug og skadedyr - 4646 4435

Byggeri og landzone - 4646 4900

Natur og Miljø - 4646 4940

Plan, Erhverv og Klima - 4646 4950

Vej - 4646 4930

Øvrige henvendelser - 4646 4646

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail, byggeri@lejre.dk. Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00