Se priser på at få hentet affald 2024

Både almindelige boliger, virksomheder og kommunale institutioner kan få hentet affald gennem Lejre Kommunes affaldsordning. Der er dog forskel på hvilket tilbud, der kan gøres brug af, og hvad prisen er. Private boliger og kommunale institutioner kan ikke fravælge at være med i de kommunale ordninger.

Landsretten har afsagt en dom, der fastslår, at der ikke må pålægges moms på affaldsgebyrer. Efter dommen har Skattestyrelsen meddelt, at kommunerne kan fortsætte med den hidtidige praksis, indtil en eventuel ændring offentliggøres i et styresignal.
 
Styresignalet er offentliggjort, og Lejre Kommune er sammen med revisionsfirmaet PwC i gang med at udarbejde beregningerne til Skattestyrelsen. Efter indsendelsen skal Skattestyrelsen gennemgå beregningerne, og kommunen forventer en endelig afgørelse i 2025.

Vi sender årsopgørelse og opkrævning for 1. rate renovation ud i februar måned, enten i e-Boks eller med almindelig post med betalingsfrist i marts.
2. rate renovation udsendes i august måned med betalingsfrist i september.
Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen fremgå af PBS-oversigten for marts og september.

 

Alle hustande betaler tre fastlagte gebyrer;

  • Grundgebyr: Dækker over kommunens administration, kommunikation, selvbetjeningsløsninger mv.
  • Genanvendeligt affald (anvendes synonymt med genbrugsgebyr): Dækker over madaffald, papir, pap, batterier, småt elektronik, plast, mad- og drikkekartoner, metal og glas fra kuberne. Prisen er den samme uanset størrelsen på beholderen.
  • Genbrugspladsgebyr: Adgang til genbrugspladserne

 

Restaffald har sin egen post, der er navngivet efter størrelsen på beholderen:

  • Dette vil typisk være "240 l todelt rest/mad". Prisen varierer efter størrelsen på beholderen.

 

Storskrald og haveaffald samt farligt affald

  • Alle husstande betaler til ordningerne for storskrald, haveaffald og farligt affald. Afhentning kræver tilmelding senest en uge før den ordinære tømmedag. Se tømmedagen i dit område her.

 

Ved ombytning af beholderen opkræves et opkrævningsgebyr.

  • Prisen varierer efter størrelsen på beholderen. Gebyret dækker udbringning/hjemtagning af 1-3 beholdere.

Kontakt Affald og Genbrug

 

Renovatør i Lejre

City Container
Telefon: 7077 7670 
Mail: lejre@citycontainer.dk

 

Telefon: 4646 4435

Email: affaldoggenbrug@lejre.dk

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: 9-11
Torsdag: 9-11 og 14-16
Fredag: Lukket

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail, affaldoggenbrug@lejre.dk. Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00