Miljøfarligt affald og din røde miljøboks

Den røde miljøboks skal du bruge til dit miljøfarlige affald. Det er fx kemikalier med faremærker, alle slags spraydåser, batterier, elpærer og småt elektronik.

Der gælder særlige regler for, hvordan det miljøfarlige affald skal pakkes, transporteres, sorteres og behandles. Reglerne er lavet for, at ingen skal komme til skade med det miljøfarlige affald. Hverken hjemme hos dig eller de mennesker, der henter og sorterer det miljøfarlige affald.

  • Sørg for, at alle flasker og glas er forsvarligt lukkede. Så spilder vi ikke, når vi håndterer kassen, og vi undgår arbejdsulykker, for dem, der løfter og sorterer kassen.
  • Kemikalier i uoriginale emballager. Hvis du bruger uoriginal emballage, så skriv tydeligt, hvad der er i behol­derne. Så undgår vi arbejdsulykker, når vi sorterer affaldet. Ved du ikke, hvad det er, så skriv ”Ukendt kemi”
  • Alle emballager skal i den klare pose i miljøboksen. På den måde beskytter vi miljøboksen, så den holder længere.
  • Låget på kassen skal kunne lukkes. Større ting skal du aflevere på genbrugsstationen. Fx lysstofrør og store malerspande.
  • Miljøboksen må max veje 4 kg. Miljøboksen er kun godkendt til 4 kg af Teknisk Institut, så derfor vil den ikke blive taget med, hvis den er tungere.
  • Stil ikke miljøfarligt affald ved siden af miljøboksen. Er dit affald for stort til miljøboksen, bedes det afleveres på genbrugspladsen.
  • Vi afhenter miljøboksen 4 gange årligt, men du skal bestille afhentning, så vi ved din miljøboks er klar til afhentning. Bestil afhentning og se tømmedage her
  • Stil kassen frem til skel/fortov senest kl. 7.00 på tømmedagen. Så ombytter vi din miljøboks og sætter en ny rengjort miljøboks til dig.
  • Tag kassen ind, når den er byttet. Så er du klar til at fylde en ny.

Du finder vores sorteringsvejledningen her. 

Nedenfor kan du se lidt mere om de forskellige typer miljøfarligt affald:

 

FAREMÆRKER:

Vi nævner faremærker mange gange i forbindelse med miljøfarligt affald. Du kan se en oversigt over faremærker på Miljøstyrelsens hjemmeside: Faremærker - Miljøstyrelsen (mst.dk)

 

SPRAYDÅSER:

Spraydåser er mærket med faremærker. Derfor skal de i kassen med farligt affald - uanset om de har indeholdt hårspray, deodorant, flødeskum eller skrappe kemika­lier.

Smider du dem i metalcontaineren er der risiko for, at de kan bryde i brand.

 

NEGLELAK OG -FJERNER er også farligt affald og skal i miljøboksen.

 

ELPÆRER, BATTERIER OG SMÅT ELEKTRONIK:

Du kan også komme af med elpærer, batterier og småt elektronik i miljøboksen. De tre typer pakkes i hver sin frysepose på max 4 l.

Småt elektronik er fx ure, telefoner, elektriske fyrfadslys, opladere, lommelygter og småt legetøj med lyd, lys eller bevægelse.

Batterier/ småt elektronik kan fortsat afleveres på låget af papir/pap-beholderen i hver deres frysepose på max 4 l.

Bilbatterier, lysstofrør og elektronik, der er for stort til kassen, afleveres på genbrugsstationen.

 

KEMIKALIER OG RENGØRINGSMIDLER MED FAREMÆRKER

Benzin, sprit, terpentin og lignende er altid farligt affald, og skal i den røde kasse eller afleveres på genbrugsstationen. Også selv om dunkene er tomme.

Langt de fleste rengøringsmidler er også mærket med faremærker, hvilket bety­der de også skal håndteres som farligt affald. Her skal de tomme dunke ikke sorteres som plast med som farligt affald.

Eneste undtagelse er mærket for Sundhedsfare: 

Det betyder, at indholdet fx kan klø eller svide, når hvis det kommer i kontakt med huden eller i øjnene. Men vi kan godt håndtere den tomme emballage som plast.

Du må godt stille maling i kassen. Store bøtter afleveres på genbrugssta­tionen.

Send en mail til os på affaldoggenbrug@lejre.dk

Kontakt miljøfarligt affald

 

Kontakt Lejre Kommune ved spørgsmål til miljøfarligt affald

 

Telefon: 4646 4435

Email: affaldoggenbrug@lejre.dk

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: 9-11
Torsdag: 9-11 og 14-16
Fredag: Lukket

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail, affaldoggenbrug@lejre.dk. Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00