Bestil afhentning af storskrald

Tre gange årligt er der mulighed for at bestille afhentning af storskrald. Bestil senest en uge før afhentningsdag.

Husk reglerne for storskrald

  • Storskrald skal sættes frem sorteret
  • Maks 15 enheder pr. gang
  • Storskraldet skal sættes frem til kørevej, fx i skel
  • Pap skal bundtes, tekstil i lukket pose m.m.
  • Storskrald skal sættes frem sorteret
  • Maks 15 enheder pr. gang
  • Storskraldet skal sættes frem til kørevej, fx i skel
  • Pap skal bundtes, tekstil i lukket pose m.m.

Læs de fulde regler under bestillingsknappen. Hvis du har styr på dem, kan du også bare bestille med det samme. 

Særlige regler for dig, der bor i etagebolig eller tæt lav bebyggelse med fælles affaldsordning

Vi henviser til at spørge din vicevært eller din affaldsansvarlige. Lejre kommunes affalds- og genbrugsteam kan være behjælpelige ved fortsat tvivl. 

Bestil afhentning af storskrald eller haveaffald

Bestil afhentning af storskrald eller haveaffald

Storskrald kan genbruges - men først skal det sorteres. Storskrald er affald, der er for stort til at komme i affaldsbeholderne. Det kan fx være gamle, slidte møbler eller stort elektronik som køleskabe eller tv, der er ødelagt. Det kan også være rådne havemøbler eller revnede bukser. Storskraldet skal stå adskilt i bunker med: metal, elektronik, indendørs træ, tekstilaffald, pap eller rest efter sortering.

Storskrald er ikke farligt affald, affald til deponi eller byggeaffald. Genbrugspladsen kan tage det, du ikke kan sætte ud til storskrald.

Læs mere om hvordan du sorterer dit affald

En enhed er fx en stol, en klar plastiksæk, eller et komfur.

Vi medtager tunge ting, men de skal dog kunne løftes/håndteres af vores to chauffører. Sække må maksimalt veje 10 kg. hver.

De enkelte enheder må have en længde på maksimalt 2,5 meter. Bundter må maksimalt være 1/2 x 1/2 x 2 meter.

Storskraldet skal stå på fortovet så langt mod skel som muligt og ud for det sted, hvor skraldebilen kan holde. Affaldet må ikke være til gene for hverken gående eller kørende trafik.

Aftaler om alternative placeringer kan indgås i særlige tilfælde. Henvend jer til affaldoggenbrug@lejre.dk

Tekstil skal i lukket gennemsigtig plastpose, der maks. må veje 10 kg. Pap skal bundtes og bundtet må ikke være større end 1/2 x 1/2 x 2 meter.

Du kan få hentet storskrald tre gange om året - i januar, maj/juni og september.

Du skal bestille afhentning senest en uge før afhentningsdagen. Afhentningsdagen kan du se i appen Affaldsportal eller her på hjemmesiden.

Storskraldet skal sættes frem tidligst aftenen før og senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

I særlige situationer kan vi blive op til tre arbejdsdage forsinkede. Vi bestræber os på at komme på tømmedagen, hvorfor affaldet stilles ud på den afhentningsdag, du har bestilt.

 

Bestil afhentning her

En stor del af storskraldet kan genanvendes. Elektronik, metal, indendørs træ, tekstil og pap bliver genanvendt. Resten bliver brændt. 

Hvis dine ting er gode nok til at blive genbrugt af andre, skal du aflevere det på genbrugspladsen. Lejre Kommune giver ikke tingene videre til genbrug, men laver dem om til nye materialer. Det er mere klimavenligt at genbruge direkte. 

 

Se hvad der sker med dit affald her

Kontakt Affald og Genbrug

 

Renovatør i Lejre

City Container
Telefon: 7077 7670 
Mail: lejre@citycontainer.dk

 

Telefon: 4646 4435

Email: affaldoggenbrug@lejre.dk

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: 9-11
Torsdag: 9-11 og 14-16
Fredag: Lukket

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail, affaldoggenbrug@lejre.dk. Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00