Den Kommunale Ungeindsats

I Lejre Kommune skal alle unge lykkes med at etablere et godt og meningsfuldt ungdomsliv med uddannelse og/eller beskæftigelse.

Vores kommunale ungeindsats har fokus på koordinere indsatsen for unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Det gør vi med udgangspunkt i de unges egne ønsker og drømme og finder løsningerne i fællesskaberne. Det gør vi fordi, at velfærd er noget, vi skaber sammen.

Hvad er formålet med Den Kommunale Ungeindsats? 

Formålet med Den Kommunale Ungeindsats er, at du som ung mellem 15 og 25 år får en samlet indgang til kommunen. Sammen har vi ansvaret for at koordinere de nødvendige indsatser der sikrer, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse, efter at du har afsluttet dit grundskoleforløb. 

 

Hvordan kontakter du den kommunale ungeindsats?

Du kan som ung i alderen 15 – 25 år, eller som forældre, henvende dig til den sammenhængende ungeindsats og få hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

Der er én indgang til de sammenhængende ungeindsats. Her hjælper vi dig videre i uddannelse eller beskæftigelse - uanset om du har brug for rådgivning og vejledning, eller om du har brug for hjælp til at få koordineret en særlig indsats omkring dine problemstillinger.

Skriv en e-mail til den sammenhængende ungeindsats i Lejre Kommune.

 

Én kontaktperson

Hvornår kan en ungeguide hjælpe? 

Når du af personlige eller sociale årsager har behov for særlig, individuel støtte fra flere enheder i kommunen for at komme igang med og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde, så kan du få hjælp af en kontaktperson. I Lejre Kommune kalder vi denne kontaktperson for en ungeguide. En ungeguide kan fx. være en UU-vejleder, skolelære eller rådgiver fra Børn- og ungerådgivningen.

Samarbejdet med ungeguiden fortsætter indtil, at du er godt i gang med en ungdomsuddannelse eller du har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Hvad kan en ungeguide? 

Ungeguiden kan følge og støtte dig i at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. Med andre ord så støtter ungeguiden dig i, at opnå målene i din uddannelsesplan og hjælper dig med at koordinere din kontakt med kommunen. Du får på den måde én gennemgående person, som støtter dig på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser. 

Familiedialog

Hvis du er under 18 år, så vil du og dine forældre blive tilbudt en Familiedialog. Familiedialog er en digitalt samarbejds- og kommunikationsplatform til et struktureret samarbejde med kommunen. Tovholderen for Familiedialogen vil være din ungeguide og I vil her sikre, at samarbejdet bliver gennemsigtigt, overskueligt og forpligtende. 

 

Læs mere om bestemmelserne om kontaktpersonsordningen i den kommunale ungeindsats. 

Én uddannelsesplan

Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder uddannelsesplanen sammen.

Hvad er en uddannelsesplan?

Din uddannelsesplan er en "køreplan" for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt. Gennem uddannelsesplanen sikrer vi også, at de baggrundsoplysninger og den historik du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger. Vi samler nemlig også oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening - og hvis du giver os lov!

Vigtigst af alt, du er en aktiv del af planen!

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Hvad er FGU?

Den kommunale ungeindsats er bindeled til Den forberedende grunduddannelse FGU. FGU er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med, eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen, eller som har karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om FGU-Skolen Øst , som Lejre Kommune er en del af.

Hvornår kan FGU være det rette for dig?

  • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job?

  • Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?

  • Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?

  • Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?

  • Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?

  • Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?

Så kan en FGU være rigtig god for dig.

Tænker du, at den forberedende grunduddannelse kunne være det rette tilbud til dig, skal du kontakte Den Kommunale Ungeindsats. For at du kan blive optaget på FGU, skal du og din ungeguide i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering. Hvis du er i målgruppen for et FGU-tilbud, sørger din ungeguide for, at du bliver tilmeldt.