Privatpraktiserende tandlæge

Hvis der ønskes privatpraktiserende tandlæge er der fra 1-1-2013 en egenbetaling på 100%.

Valg af privatpraktiserende tandlæge gælder det samlede tandplejetilbud, hvilket i praksis betyder, at hvis der vælges privatpraktiserende tandlæge med 100% egenbetaling, vil en eventuel tandreguleringsbehandling også være i privat praksis (hos privatpraktiserende specialtandlæge) med 100% egenbetaling.