Overgangsordning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juni 2010, at alle børn og unge i Lejre Kommune fra 0-18 år fremover skal tilbydes vederlagsfri tandbehandling på den kommunale tandklinik, hvor der indtil nu har været frit valg mellem en kommunal tandklinik og en privatpraktiserende tandlæge for alle mellem 3 og 18 år.


Det betyder, at nyfødte og tilflyttere til Lejre Kommune automatisk vil blive tilknyttet den kommunale tandklinik. Hvis der ønskes en privatpraktiserende tandlæge, vil der være en egenbetaling på 100%.

Alle børn og unge, der den 1. juli 2010 har en aftale med en privatpraktiserende tandlæge om tandbehandling betalt af Lejre Kommune, kan indtil videre fortsætte i denne ordning. Det samme gælder for tandreguleringsbehandlinger, der er påbegyndt.